Quà yêu thương bà con Huyện Đăk Đao và Làng Bngon, Plema Nú Jan 31, 2021